לא רק בפנקסי הנהלים שלנו, מעכשיו תרשימי זרימה של נהלי פקחים בפסק דין של בית המשפט העליון

 

לאחרונה ניתן פסק דין ייחודי בהליך עע"ם 105/13בבית המשפט העליון אשר עסק בנהלי העבודה של פקחי עיריית תל אביב.

 

בית המשפט קבע כי עיריית תל אביב תפעל על פי נוהל עבודה סדור בכל הקשור לפעילות פקחי העירייה כלפי דיירי הרחוב (הומלסים) וציודם במרחב הציבורי העירוני. הגדיל לעשות בית המשפט כאשר הכניס לפסק הדין את נוסחו המלא של הנוהל של הפקחים כולל תרשימי הזרימה כפי שחוברו ונוסחו על ידי עיריית תל אביב בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

 

ראשיתו של הליך זה הינה בעתירה אשר הגישה האגודה לזכויות האזרח כנגד עיריית תל אביב על אופן טיפול פקחי העירייה בהומלסים והחרמת רכושם האישי. האגודה שעתרה לבית המשפט המנהלי במחוז תל אביב טענה כי חוקי העזר הקיימים למעשה הופכים את ההומלסים לעבריינים בעל כורחם.

 

בנובמבר 2012 קבעה השופטת ד"ר מיכל אגמון- גונן קבעה כי הפקחים פעלו שלא בצורה מידית במקרים שהובאו בעתירה וכי על העירייה לגבש נהלים בכל הנוגע לשמירה על המרחב הציבור באופן אשר לא יפגעו בצורה בלתי מידתית בזכויותיהם של ההומלסים. עיריית תל אביב שעתרה כנגד פסיקת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון נאלצה בסופו של יום לקבוע נוהל עבודה לפקחים בנושא על פי דרישת בית המשפט העליון ובתמיכת היועץ המשפטי לממשלה.

 

נוהל העבודה שנכתב מפורט ובין היתר נקבעו בו הדברים הבאים:

  • לא יוחרם ציודו האישי של הומלס אלא במצבים ספציפיים כגון: כאשר הוא מהווה פגיעה ממשית בשימוש הציבור בשטח הציבורי.
  •  הפקחים נדרשים לתת להומלס הודעה בכתב ולתת לו לפנות את הציוד בעצמו.
  •  לא יופעל כוח כנגד הומלסים ובמקרה של חדש לעבירה יש להעביר את הטיפול לידי המשטרה.

 

נוהל העבודה מפורסם בשלמותו בפסק הדין והשופטים אף מביעים תקווה כי לאור המאמץ שהשקיעו הגורמים הרלוונטיים יאמצו אותו רשויות מקומיות נוספות.

 

בהיבט הפרקטי של הפצת הנוהל, בית המשפט העליון אף קובע כי עותק ממנו יינתן לכל פקח בצורה ובאופן שיוכל להיות ברשותו בכל עת. להבנתנו, המשמעות הפרקטית של אמירה זו היא לספק בידי הפקחים כלי עבודה באמצעות פנקס כיס ייעודי אשר יכלול בתוכו את הנהלים הרלוונטיים לעבודתם בכלל ונוהל זה בפרט.

 

בהקשר זה נציין כי בשנים האחרונות הוביל משרדנו מהלך משמעותי בהכנה, התאמה והפצה של פנקסי סמכויות ונהלים לאנשי מקצוע בגופים ציבוריים ופרטיים ובכללם אנשי יחידות הפיקוח העירוני/הפיקוח המסייע ברשויות השונות. מניסיוננו חשוב לזכור כי נוהל עבודה נגיש ומותאם כלל שיהיה לרשות המקומית ולדרישות החוקיות איננו תחליף להכשרת פקחים לאופן בו יש להפעיל סמכויות, שכן חלק מהפערים שעלולים ליצור חבויות משפטיות אזרחיות ופליליות הן בדיוק החיבור בין נהלי העבודה לאופן יישומם בשטח. 

 

ניתן לומר כי לאמירות אלו של בית המשפט העליון ולפעולה המידתית הנדרשת מפקחי עיריית תל אביב לפי הנוהל החדש משמעויות נרחבות בכל הנוגע לפעילותם של פקחים עירוניים ברשויות המקומיות בכלל וליחידות שיטור עירוני בפרט.

 

לגישתנו טוב יעשה מנהל/מפקד יחידת פיקוח עירוני/משולב אם יבצע בחינה מעמיקה והתאמה של נהלי העבודה של יחידתו כמו גם התאמה של ההכשרות והדרכות המעוברות בנושא. בליווי יועמ"ש הרשות המקומית.

 

לקריאת פסק הדין המלא- לחץ כאן

 

להרחבה אודות העתירה באתר האגודה לזכויות האזרח- לחץ כאן

הרשמה לניוזלטר