האמור במדריך זה נכתב על בסיס נסיונו של הכותב כעורך דין העוסק בתחום והנו סקירה תמציתית  של ההליך. מובהר כי אין באמור במסמך זה משום ייעוץ משפטי וכל הפועל על בסיס האמור עושה זאת על אחריותו. בכל מקרה מוטלת על כל מבקש כלי יריה לוודא כי הוא פועל על פי הוראות החוק, והאגף לרישוי כלי יריה. הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות - עימכן הלוחמות סליחה...

 

רקע

בישראל אין זכות מוקנית לשאת כלי יריה. רשיונות ניתנים למי שעומדים בתבחינים וקיימת מדיניות מצמצמת (העדפה שכלי יריה ינתנו רק למי שחייב אותם ויילקחו למי שלא זקוק להם יותר). ראו בהקשר זה באתר המשרד לבטחון פנים את "מדיניות השר לבטחון פנים בנושא כלי יריה" משנת 2014.

 

הגורם הממשלתי המוסמך להנפיק רשיונות כלי יריה הוא האגף לרישוי כלי יריה במשרד לבטחון פנים הפועל על פי תבחינים (קריטריונים) אשר קובע השר. האגף מונה פחות מ 40 עובדים (בימים אלו הם מתגברים עם עובדים זמניים) ואחראי על כ 150,000 רשיונות של אנשים פרטיים (אשר כלי היריה שייך להם) ועוד כ 150,000 כלי יריה ארגוניים (אשר הנשק שייך לארגון - לדוגמא נשק הנמסר מטעם עירייה או חברת שמירה).

 

בעת הזו מספר הבקשות לכלי יריה (על ידי זכאים ושאינם זכאים) הוכפל פי עשרים לערך (לפי פרסומים בתקשורת על בסיס נתונתי הבט"פ) ויש להניח כי האגף יתקשה לעמוד בעומס הפתאומי, דבר אשר יוביל לעיכובים בטיפול בבקשות וכן לטעויות מצד פקידים. יש לצפות לעיכובים בקבלת רשיונות למבקשים חדשים.

 

חשוב עוד להדגיש כי אין דרך של יעילה ליצור קשר עם לשכות הרישוי.  הפקידים בלשכות לא מקבלים טלפונים והפקסים/מיילים שלהם אינם זמינים לציבור הרחב. ניתן לפנות לפקידים דרך פניה ממוחשבת אולם יש צורך בהתקנת סרגל כלים מיוחד ולא ניתן לעשות זאת בחלק מהדפדפנים. להלן הכתובת:

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=pniotziburki%40moin.gov.il

 

לפיכך, מומלץ לשאול כל גורם עמו באים במגע בהליך (מוקד זימון התורים, פקידי הרישוי, מטווח וחנות הנשק וכו') את כל השאלות הרלוונטיות (ואף לחזור על שאלות בפני גורמים שונים) וזאת על מנת לוודא הבנה של ההליך. מומלץ גם לגשת להליך בצורה מאוד מאוד מסודרת ולא "לעגל פינות". כדאי לכוון לרף גבוה מזה שנדרש, לסדר את המסמכים בערימות רלוונטיות, לקבל כל מסמך בכמה עותקים וכו'.

 

זיכרו כי נטל ההוכחה לקבלת הנשק מוטל על כתפיכם ולא על הפקיד/ה. אין לצפות מהם שישלימו פרטים או יפעילו את אותו הגיון שלך ולהערך בהתאם.

 

התהליך

בטרם נעסוק בתהליך עצמו יש להבין, על רקע האמור לעיל, כי ההליך לקבלת כלי יריה חדש צפוי לארוך מספר חודשים (אם כן לאחרונה נשמעות עדויות של מי שטופלו ביעילות בהליך קצר יותר). אין נוסחאות קסם לצערנו ואין "קומבינות". רבים במדינת ישראל מבקשים בימים אלו כלי יריה בין אם הם זכאים ובין אם לא והמדינה מטפלת בכל הבקשות (גם של מי שלא זכאי) בצורה שיוויונית כפי שנדרש ממנה.

 

יש לקחת בחשבון את פרק הזמן הצפוי ולהבין כי מדובר בהליך ביורוקרטי ואף לעיתים מייגע. מי שלא ישלים את כל הדרישות לא יקבל כלי יריה ויבזבז את זמנו (וגרוע מכך, את זמנו של הפקיד אשר בזמן הזה יכול היה לתת כלי יריה לאדם אחר אשר היה משלים את ההליך ומסייע לכוחות הבטחון על ידי נשיאת נשק בעת הזו).

 

אולם אל ייאוש - גם אם לא תקבל כלי יריה בזמן לתת מענה אזרחי לגל הפיגועים הנוכחי, עדיין כדאי להגיש כעת בקשה משום ש:

 

א. אנו חיים בישראל וככל הנראה יהיה במוקדם או מאוחר גל טרור נוסף וגם אז יהיה עומס.

 

ב. מדיניות הרישוי אינה יציבה ונתונה לשינויים בהתאם לפוליטיקה וקבוצות לחץ שונות - אם אתה זכאי היום, לא בטוח שתהיה זכאי מחר. האמירה העממית קובעת כי "נותנים לך, תיקח". גם אם אתה לא יכול להרשות לעצמך לרכוש את מיטב הנשק והציוד, קנה משהו קטן בכמה מאות שקלים משום שלהחליף כנראה יהיה קצת יותר קל מלקנות חדש.

 

התהליך עצמו כרוך בשתי "פגישות" עם פקיד רישוי כלי יריה (עליהן ואופן קביעתן נפרט בהמשך):

בראשונה מוגשים כל הטפסים הרלוונטיים וניתן זמן לפקיד לבצע הערכה ובדיקות רקע.

לאחר שלב זה יש להתייצב לפגישה שניה עם מסמכים נוספים הכוללים אישור בריאות, שטר מכר לאקדח ותחמושת ובמסגרתה מונפק הרשיון הזמני (הקבוע, זה עם התמונה, יגיע בדואר).

 

האגף (כולל בפרסומים רשמיים שלו) מקבל מספר אופציות לביצוע ההליך. גם בתוך האגף יש פקידים שיאמרו כך או אחרת בין לשכת רישוי אחת לשניה (רשימת הלשכות להלן). מומלץ ללכת על בטוח ולקבוע תורים להגעה פיזית לשתי פגישות שכן משלוח מסמכים בדואר אמנם חוסכת זמן אבל פעמים רבות (אפילו בשגרה, לא כל שכן בעומס כמו היום) המסמכים לא מגיעים ליעדם.

 

שלב א' - קביעת פגישה

יש לקבוע פגישה באחת מלשכות רישוי כלי יריה (יש בארץ 6 לשכות רישוי - באר שבע, ירושלים, חיפה, עפולה, רמלה ותל אביב). אפשר לקבוע לכל לשכה לפי נוחות ההגעה (יש לזכור כי תדרש הגעה פעמיים) והעומס (יש לעיתים פערים גדולים בין הלשכות).

קביעת התור מתבצעת מול חברה קבלנית (העובדים שם לא תמיד יודעים לענות על כל השאלות) בטל. 03-5117111פרטים נוספים על המוקד באתר הבא: http://mops.gov.il/fire_arms/publicannounement/pages/newappointmentssystem.aspx

 

לתור יש להגיע עם:

1.     טופס בקשה לרשיון לכלי יריה

2.     תמונת דרכון אחת של הפונה

3.     צילום ת.ז. ותעודת מילואים/פטור וכו'

4.     הוכחות ביחס לזכאות המבקש (פירוט להלן)

 

פרטים נוספים על הדרוש בתור בקישור להלן:

http://mops.gov.il/Fire_Arms/PersonalLicense/PersonalLicense/Pages/LicenseRequest.aspx

(יודגש כי מומלץ לקבוע תור ולהגיע פיזית למסור את המסמכים לפקיד ואף לנסות לקצר את ההמתנה על ידי "ניווט בין הלשכות" עד למציאת תור מתאים - כדאי אפילו להתקשר מדי כמה ימים על מנת לבדוק תור מוקדם יותר.

 

מומלץ לקבוע את התור לפני שיש בידך את כל המסמכים הדרושים משום שההמתנה לתורים לרוב ארוכה ותאפשר לך זמן לאסוף את החומר. יחד עם זאת, אין לקבוע תור למועד בו ברור כי לא תצליח להערך עם המסמכים.

במידה ולא הצלחת לאסוף את כל המסמכים במועד או שלא תוכל להגיע לתור שקבעת, דאג לבטל אותו. בימים אלו כל תור חשוב וחבל שתורים יתבזבזו - אם אתה עוד לא זכאי, אל תמנע גישה לנשק מאדם אחר.

 

הוכחת זכאות: כאמור, בישראל מדיניות מצמצמת בנושא כלי יריה. מי שלא יוכיח לפקיד זכאות לא יקבל רשיון. נטל ההוכחה עליכם! על כן עשו מאמץ גדול להוכיח עמידה בתבחין (לפי דרישות הפקיד ולא לצפות כי הפקיד יסיק מסקנות כלשהן בעצמו) ואף הוכחה על עמידה ביותר מתבחין אחד ככל שניתן.

 

זכאות - הקל לאחרונה השר לבטחון פנים על קבלת נשק ובין היתר אישר קבלת רשיון לאנשי צבא (סדיר, קבע ומילואים) וביניהם כל קצין בדרגת סגן ומעלה וכל נגד בדרגת רס"ר ומעלה.

 

כמו כן נכנסו המשרתים בכל הגדס"רים לרשימת הזכאים (בנוסף לרשימת יחידות מיוחדות שהייתה קיימת קודם).

 

מי שעבר קורס מאבטחים ברש"ת או בשב"כ זכאי אף הוא וכך גם מאבטחים מסוימים (מתקדם א' אשר עבר שנתיים במתקן מונחה).

 

כאמור, מומלץ מאוד להגיע לפקיד עם הוכחה לזכאות ממספר מקורות משום שאין לדעת מראש האם הפקיד ישתכנע בעמידה בעילה מסוימת.

 

בחיפוש תבחין יש לגלות יצירתיות (אבל בשום פנים ואופן לא לרמות): למשל - מי שזכאי לדרגת רס"ר וטרם קיבל אותה, יכול לפנות למפקדיו ולבקש לקבל את הדרגה ובכך להפוך לזכאי.

 

לרשימת התבחינים העדכנית (כולל ההקלה האחרונה) לחץ כאן:

http://mops.gov.il/Fire_Arms/PersonalLicense/PersonalLicense/Pages/FirearmLicensingCriterion.aspx

לאחר הגשת המסמכים יש לצפות לקבל תשובה בדואר מפקיד הרישוי (לוודא כי תיבת הדואר מסומנת היטב). בימים רגילים אורך הדבר כשבועיים, ייתכן כי ייקח יותר בשל העומס.

 

במידה והפקיד מצא כי אתה זכאי (מזל טוב!) תקבל אישור מותנה לרכוש כלי יריה ותחמושת (עד 50 כדור) ותצטרך להמציא אישור רפואי (בנוסח הצהרת הבריאות של המשרד לבט"פ בלבד).

 

במידה ולא הוכחת זכאות, תקבל סירוב עם אפשרות להגיש ערר (תהליך ארוך מאוד אשר במהלכו מומלץ להעזר בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום).

 

לשם קיצור הליכים מומלץ לקבוע שוב תור באמצעות מוקד זימון התורים מייד עם סיום הפגישה הראשונה על מנת שמשך הזמן בין הפגישה הראשונה לפגישה השניה יהיה קצר ככל הניתן (חשוב לזכור כי לא ניתן לקבוע תור נוסף אלא לאחר שחלף מועד התור הראשון).

 

בדומה לאמור לעיל, אם לא הצלחת להשיג את כל מה שנדרש לפגישה השניה, דחה את התור. בתקופה זו כל תור קובע ואל תבזבז תורים.

 

 

שלב ב' - סיום ההליך וקבלת רשיון

לאחר קבלת מכתבו של פקיד הרישוי, יהיה עליך להגיע לפגישה השניה אליה תביא את מה שנתבקשת במכתב.

בדרך כלל תתבקש להגיע עם:

1.     טופס הצהרת בריאות חתום על ידך ורופא משפחה שמטפל בך דרך קבע (לא אישורים רפואיים אחרים). אם הייתה לך בעיית בריאות מהסוג אשר בטופס, יצטרך הפקיד להעביר את עניינך למומחה - הצטייד מראש במסמכים המוכיחים שאתה כשיר ובסבלנות.

2.     שטר מכר לנשק ותחמושת - תקבל מכל סוחר כלי יריה מורשה

3.     אישור אימון - במטווח (הצמוד בדר"כ לחנות הנשק) ידאגו לאמן אותך, תאם זאת איתם

4.     תשלום אגרה (איך לא?)

 

הרשיון אמור להנתן במקום (כך מבוצע כיום) אבל לפקיד שיקול דעת לנהוג אחרת וייתכן כי בשל העומס הרשיון יישלח בדואר.

 

סיכום

אין קיצורי דרך, אין קסמים ואין "קומבינות". אם המדינה הייתה סבורה שיש לתת לך נשק מיידית היית כנראה על מדים בצו 8. מדובר בהליך ארוך ומתיש. אם אתה לא ממש רוצה אקדח, עדיף לא להתחיל בהליך כי זה פרוצדורה שגם עולה לא מעט כסף.

 

יידרש ממך לקנות אקדח ותחמושת וגם אביזרים (כולל כספת ביתית - זה החוק היום) וגם לעבור אימון (כיום אחת לשלוש שנים וכנראה בעתיד הקרוב כל שנה).

 

חשוב בבקשה גם על היום שאחרי - אם לא תתמיד ותתאמן ותישא את האקדח עליך הוא יהפוך לנטל ואולי חבל לבקש רשיון. כשהאקדח נזנח בכספת הוא מגיע (חלילה) לילדים סקרנים, לפורצים ומחבלים ואפילו עלול לשמש את אשתך/בעלך נגדך בהליך גירושין או את השכנים בסכסוך הבא על דמי הועד...

 

אין ערובה שרשיונך יוארך בחידוש הבא - אם המשטרה תתנגד או תבחין שעמדת בו לא יחול, לא יחדשו לך את הרשיון ותפסיד כסף (ואת הזמן שהשקעת בהליך).

 

כדאי גם מאוד להיות נחמד לפקיד/ה - בימים אלו הם בעומס גדול, כולם כועסים עליהם ואין להם ממש השפעה על הזכאות וגם כי נחמדות רק עוזרת (תמיד).

 

בהצלחה רבה ותודה על תרומך לבטחון אזרחי ישראל!

שאלת הפיקוח על כלי יריה מבט שונה
חוות דעת משפטית – החזקה ונשיאה של כלי יריה במהלך אימון טקטי במערך אבטחה
למרות שהנושא טרם הוסדר בצורה פורמלית, מתיר ככל הנראה החוק נשיאה ושימוש בכלי יריה ללא ירי במהלך תרגילים טקטיים מחוץ למטווח קליעה (יש להדגיש כי הואיל והפוסק האחרון ביחס לפרשנות הראויה של החוק הוא בית המשפט והואיל ונושא זה טרם הגיע לפתחו של הבית המשפט, לא ניתן לקבוע עמדה נחרצת בנושא בשלב זה וייתכן אף כי פרשנות מחמירה של החוק תוביל לאיסור שימוש בכלי יריה במהלך תרגילים אלו או לכל הפחות לאיסור שימוש בתחמושת חסרת קליע ו/או כדורי צבע במהלכם).
שוטרים לא הוכנסו למסעדה היות ונשאו עימם נשק
לאחרונה ארעה תקרית לא נעימה בירושלים, כאשר שוטרים ממשטרת המחוז, אשר הגיעו לאחר משמרתם לסעוד במסעדה בעיר, לא הוכנסו למקום בנימוק כי המסעדה אינה מתירה כניסה של לקוחות לתחומיה כל עוד הינם חמושים. עוד התברר כי בכניסה למסעדה הוצב שלט המבקש מכל מי שנושא נשק להשאירו בבית.

הרשמה לניוזלטר