חוות דעת משפטית –

החזקה ונשיאה של כלי יריה במהלך אימון טקטי במערך אבטחה

עו"ד פרי נובוטני

 

תקציר

למרות שהנושא טרם הוסדר בצורה פורמלית, מתיר ככל הנראה החוק נשיאה ושימוש בכלי יריה ללא ירי במהלך תרגילים טקטיים מחוץ למטווח קליעה (יש להדגיש כי הואיל והפוסק האחרון ביחס לפרשנות הראויה של החוק הוא בית המשפט והואיל ונושא זה טרם הגיע לפתחו של הבית המשפט, לא ניתן לקבוע עמדה נחרצת בנושא בשלב זה וייתכן אף כי פרשנות מחמירה של החוק תוביל לאיסור שימוש בכלי יריה במהלך תרגילים אלו או לכל הפחות לאיסור שימוש בתחמושת חסרת קליע ו/או כדורי צבע במהלכם).

 

בכל הנוגע לשימוש בכלי יריה במסגרת תרגילים טקטיים מתייחסות הוראות החוק לשני מצבים: המצב הראשון מתייחס לשימוש בכלי יריה של "מפעל ראוי" של הארגון המבצע התרגיל הטקטי ואילו המצב השני מתייחס לשימוש בכלי יריה הנמצאים ברשות מנהל מטווח אותם ניתן אף לנייד למקום בו יערך תרגיל טקטי באופן זמני.

 

במצב הראשון (כלי יריה של הארגון) דורש החוק כי פקיד הרישוי, אשר יתבסס על המלצת קצין משטרה בכיר שמונה לכך על ידי המפכ"ל (בדר"כ סגן מפקד המרחב המשטרתי הרלוונטי) יאשר את ביצוע התרגיל בשימת לב למימד הבטיחות (סעיף 10(ב) לחוק).

 

לנוכח הבסיס הקיים בחוק לכך, כל שנדרש לפיכך, לשם מתן היתר לביצוע תרגילים טקטיים מסוג זה הוא קביעת נוהל מתאים בין הגופים הרלוונטיים האמונים על הנושא (האגף לרישוי כלי יריה ומשטרת ישראל) לשם מתן האישור המתאים.

 

במצב השני, מאפשר לכאורה החוק לבצע אימון בכלי יריה ברשותו של מנהל מטווח (או מי שהסמיך לכך), אף מחוץ למטווח, וזאת בהתאם לסעיף 7ו. לחוק והתקנות שהותקנו על פיו אלא שקיימת אי בהירות מסוימת ביחס לסוג כלי היריה בהם ניתן לעשות שימוש ובכל מקרה תקנות אלו מגבילות את כלי היריה לכאלו בעלי קוטר שלא יעלה על 5.6 מ"מ. 

הרשמה לניוזלטר