תרסיסי פלפל - האם כולם זהים בעיני החוק?

 

בעיני החוק הכוונה ... האם כל תרסיסי הפלפל "חוקיים באותה מידה"?

התשובה לכך שלילית, יש כאלה שאינם חוקיים ובאופן מדהים המדינה, לא רק שאינה עושה דבר בנדון אלא רק מעודדת במצבים מסוימים פעולות שאינן עומדות בדרישות החוק ומציבות את משתמש הקצה ואת כלל המערך מעליו, בסכנה משפטית.

 

במה דברים אמורים?

 

בישראל לא נאסר בחוק לשאת תרסיס פלפל, ועל כן מותר לשאתו (השימוש בו הוא נושא לדיון אחר כמובן).

 

אם כן, על מה הדיון? הדיון עוסק בשאלה מה מוגדר כ"תרסיס פלפל" בחוק.

החוק הרלוונטי הוא באופן מפתיע חוק כלי יריה, תש"ט - 1949 והוא מכיל מספר סעיפים רלוונטיים לענייננו:

סעיף 1 (סעיף ההגדרות) מגדיר מהו "כלי יריה" וכן מהו "גז מדמיע" (מייד יוסבר ההקשר) באופן הבא:
 

"כלי יריה" – פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור, ולמעט מכל גז מדמיע;

 

"מכל גז מדמיע" – מכל המיועד להגנה עצמית, שמשקל תכולתו הוא כפי שנקבע בתוספת הראשונה והוא מכיל או סוגל להכיל או לפלוט חומר שסוגו וריכוזו קבועים בתוספת הראשונה, ובלבד שמנגנון ההפעלה שלו אינו כולל תרכובות של חמרי בערה או נפץ;

 

ניתן למצוא קישור לחוק באתר "נבו": https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/188_001.htm#Seif33

 

כלומר, גז מדמיע כהגדרתו בחוק אינו עונה על ההגדרה של כלי יריה ולכן לא חלים עליו הכללים החלים על כלי יריה (רשיון, הכשרה, מטווחים וכו' וכו') וכל זאת כאמור, חשוב לחזור ולהדגיש, אם הוא אכן עונה להגדרה בחוק של גז מדמיע.

 

גז מדמיע הוא כאמור מיכל המיועד להגנה עצמית וכו' והנה החלק החשוב: שעונה על ההגדרה שנקבעה בתוספת לחוק מבחינת משקל, סוג וריכוז חומר וכן שמנגנון ההפעלה שלו אינו כולל חמרי בערה או נפץ.

 

עיון בתוספת הראשונה מגלה כי אכן נקבעו הגדרות לגז מדמיע ולפיהן מדובר במיכל המכיל חומר המכונה CS (שהוא למעשה גז מדמיע) או Capsaicin (שהוא למעשה תרסיס פלפל) בריכוז מקסימלי של 2% ומשקל נקי מקסימלי של 30 גרם.

 

בדיקת תרסיסי הפלפל המצויים בשוק (הואיל וגז מדמיע אינו בנמצא עוד) מגלה שני סוגי תרסיסים: האחד במשקל 22 גרם (בעל נצרה סיבובית) ואילו השני, הגדול יותר, במשקל 55 גרם (ולעיתים 60 גרם). בשניהם, לפי הרשום על מיכלים אלו החומר הפעיל בהם הוא בריכוז של 1.33% (אבל נתקלנו גם בתרסיסים המכילים, לפי האמור בהם, יותר חומר פעיל ממה שמתיר החוק).

 

משמעות הדבר שבעיני החוק התרסיס הראשון (הקטן) חוקי למהדרין לנוכח העובדה כי ריכוז החומר הפעיל והמשקל נמוכים מהקבוע בחוק ואילו יתר התרסיסים אינם חוקיים בשל חריגה במשקל או ריכוז החומר הפעיל ולכן נחשבים לכלי ייריה הדורש רשיון.

 

באיזה משני תרסיסים אלו מציידים מאבטחים בישראל? ניחשתם נכונה - בתרסיס השני, הלא חוקי.

 

והיכן המדינה בפרשה? ניחשתם שוב נכונה, המדינה אינה אוכפת את האיסור ושני התרסיסים נמכרים ללא פיקוח במטווחים, ברשתות מטיילים וחנויות נוספות ואם לא די בכך, הרי שגם חטיבת אבטחה במשטרת ישראל, שגתה בחוסר תשומת לב בנושא ואיפיינה בנוהל העוסק בתרסיס פלפל בידי מאבטחים, תרסיסים שכאמור אינם עומדים בדרישות החוק. אבל לפני שנזדרז להכפיש חלילה את המשטרה כדאי לזכור כי המשטרה כלל לא כפופה לחוק כלי יריה ולכן שוטריה יכולים לשאת איזה תרסיס פלפל שמפקדיהם יבחרו עבורם (יש הרי ביחידות מסוימות תרסיסי פלפל בגודל מטפי כיבוי ממש לצרכים ספציפיים) וכאן כנראה מקור הטעות.

 

אגב, אם בטעויות עסקינן, חשוב לחזור לסעיף החוק ולהזכיר כי גם תרסיס פלפל אשר המנגנון שלו כולל חמרי בערה או נפץ אינו עונה להגדרה של גז מדמיע בחוק ולכן ייחשב ללא חוקי.

 

האם קיים כזה מוצר בישראל? התשובה לכך, לצערי חיובית ואף הוא זכה לאישור המשטרה ומספר גופים החלו בעת האחרונה להצטייד בו אם כי מחירו הגבוה באופן יחסי הפך אותו לנפוץ פחות.

 

לסיכום:

לא כל תרסיסי הפלפל זהים מבחינה חוקית.

תרסיסי פלפל שאינם עונים להגדרה החוקית נחשבים לכלי יריה ודורשים לכאורה רשיון.

לשימוש בתרסיס שעונה על הגדרת כלי יריה עלולות להיות השלכות חוקיות שקשה כעת לאמוד אותן עד תום - מהשלכות פליליות אפשריות ועד להשלכות במישור האזרחי, אם וכאשר השימוש בתרסיס יוביל לתביעה כלשהי.

 

כל מנהל בטחון יצטרך כעת לשקול את עמדתו בנושא הצטיידות בתרסיס הפלפל - יש בוודאי מי שימהרו "להורידם מהדפים" ויש מי שישענו על ההיתר המשטרתי וימתינו בסבלנות לשינוי התוספת לחוק ולהכשרת המצב הקיים.

 

נדגיש כי ללא קשר לסוג האמצעי, הסתייעות בייעוץ משפטי בעת אפיון ובחירת אמצעים וקביעת אופן השימוש בהם יכולה לצמצם בצורה ניכרת את החבות המשפטי ולחסוך כספים רבים.

 

ניתן להתייעץ עם עורך דין מהמשרד בסוגיה הרלוונטית.

דיונים נוספים בנושא ניתן לקיים בקבוצת הפייסבוק של המשרד "מנהלי בטחון מתייעצים" - נא ליצור עם משרדנו קשר להצטרפות.

 

  

הרשמה לניוזלטר