רשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיה נוספת ביחס לצילום במקום העבודה

 

הרשות להגנת הפרטיות (רמו"ט לשעבר) פרסמה לפני מספר שבועות הנחיה נוספת מתוקף סמכותה כרשמת מאגרי מידע לפי חוק להגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 והפעם בנושא צילום במקום העבודה ובמסגרת יחסי העבודה.

 

למי שצריך תזכורת הרשות להגנת הפרטיות פועלת תחת משרד המשפטים ומשמשת כרגולטור בתחום הגנת הפרטיות בעידן הדיגיטלי. מטבע הדברים, מתמקדת הרשות בנושא מאגרי מידע, בפרט כאלה המכילים מידע רגיש ובמסגרת זו גם פרסמה לפני מספר שנים הנחיה בנושא השימוש ב"מצלמות מעקב". כעת לאחר ביצוע ארגון מחדש של הרשות, לרבות בתחום יכולות האכיפה, מתפרסמת כעת הנחיה חדשה שעניינה צילום במקום העבודה ובמסגרת יחסי העבודה.

 

בהנחיה הנוכחית מיישמת הרשות להגנת הפרטיות את הרציונל של ההנחיה הקודמת גם ביחס לצילום במקום העבודה במסגרת יחסי העבודה. יודגש כי כפי שעולה מהשם של ההנחיה, מדובר לא רק בצילום שנעשה פיזית במקום העובדה אלא גם כזה שהוא כפוף או מתקשר עם יחסי עובד מעביד.

 

במה דברים אמורים? כי שנקבע בפסקי דין רבים של בתי הדין לעבודה ובבית המשפט העליון יחסי הכוחות בין העובד למעביד אינם מאוזנים ולרוב למעסיק יש כח רב יותר מהעובד. מטרת הנחיה זו היא לאזן בין כוחו של המעסיק לבין זכויותיו של העובד ולמנוע פגיעה בפרטיותו של העובד בדרך של צילום במצלמות מעקב.   

 

חשוב להדגיש כבר בראשית הדברים כי ההנחה איננה אוסרת על צילום במקום העבודה או במסגרת יחסי עבודה והיא אינה בהכרח מעדיפה את זכויות העובד על המעביד או ההפך. אם לסכם את ההנחיה במשפט אחד הרי המשפט הזה היה כנראה כי "למעסיק מותר לצלם לצורך מטרות לגיטימיות תוך פגיעה במידה הקטנה ביותר שניתן במסגרת מטרות אלו בזכותו של עובד לפרטיותו". במילים אחרות, מותר למעסיק לצלם את העובד אולם עליו לוודא כי יש לכך צורך לגיטימי, כי צמצם עד למינימום הנדרש את הפגיעה בפרטיות של העובד ומקום שניתן לעשות כן (במרבית המקרים) יידע את העובד על כך בטרם עת.

 

ההנחיה אשר משתרעת על פני מספר עמודים מפרטת את חובותיו של המעסיק כאשר הוא מבקש לצלם במקום עבודה ובמסגרת יחסי העבודה ומדגישה כיצד עליו ליישם את הוראותיה בבואו לעשות זאת. כדרכן של הנחיות מסוג זה, מדובר בפירוט עקרונות ולכן מי שמבקש לקבל תשובות מוחלטות, לא ימצא כמובן את מבוקשו בהנחיה.

 

בשלב זה, בוודאי קיימים במרבית הגופים נהלים ברורים המיישמים את הנחייתה הקודמת של הרשות להגנת הפרטיות בנושא צילום במרחב הציבור. מה שנדרש לעשות כעת, הוא לשלב את ההנחיה החדשה באותו נוהל, כאשר מדובר במצבים בהם עובדים מצולמים.

 

דגש מיוחד ניתן לנושא מדיניות הפרטיות במקום העבודה, מדיניות שהינה רחבה יותר מנושא הצילום והרשות להגנת הפרטיות עסקה בו בעבר במסגרת פרסומים שונים. בעת פרסום מדיניות זו נדרש המעסיק להתייחס גם למצלמות ולאפשר לעובדיו לקבל מידע בנוגע לצילום, מטרותיו ולמי ניתן לפנות בבקשות או תלונות ביחס לצילום זה.

 

חשוב להדגיש כי לרשות להגנת הפרטיות קיימות כיום יותר אפשרויות אכיפה מבעבר ובכוונתה לפעול בתקיפות נגד מי שלא יפעלו על פי הנחיותיה. לצד סמכויות הכניסה, החיפוש והחקירה של המפקחים של הרשות, פועלת כיום הרשות גם במישור המינהלי ויודעת להטיל קנסות כבדים לצד הגשת כתבי אישום במקרים הדורשים זאת.

 

מי שטרם גיבש והעלה על הכתב מדיניות ברורה בנושא התקנתן של "מצלמות מעקב" והשימוש בהן יכול לראות בפרסום הנחיה חדשה זו קריאת השכמה אחרונה בטרם יצא עצמו (חלילה) בהליך פלילי. מי שעשה כן, נדרש כעת לעדכן את הנוהל בהתאם להנחיה החדשה שנכנסה כבר לתוקף.

 

 

קישור להנחיה החדשה של הרשות להגנת הפרטיות ניתן למצוא בקישור הבא:

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/workplace_camera

 

הרשמה לניוזלטר